Thị trường phụ tùng hậu cần toàn cầu cho ngành công nghiệp sản xuất 2018-2022


Vận chuyển các phụ tùng bị lỗi từ khách hàng đến nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) và cho các ngành sản xuất là hoạt động hậu cần ngược của phụ tùng thay thế. Các hoạt động khác nhau được thực hiện trong các hoạt động hậu cần ngược lại là việc thu gom các phụ tùng bị lỗi, vận chuyển, kho bãi và trả lại các bộ phận cho các nhà sản xuất.

Các nhà phân tích dự báo thị trường logistics toàn cầu về phụ tùng thay thế cho tốc độ CAGR của ngành sản xuất dự kiến ​​sẽ cao hơn 5%, tuy nhiên, đà tăng trưởng của thị trường sẽ giảm tốc do sự tăng trưởng qua các năm.

Được đề cập trong báo cáo này 

Báo cáo bao gồm kịch bản hiện tại và triển vọng tăng trưởng của thị trường logistics toàn cầu về phụ tùng thay thế cho ngành công nghiệp sản xuất trong giai đoạn 2018-2022. Để tính toán kích thước thị trường, báo cáo trình bày một bức tranh chi tiết về thị trường bằng cách nghiên cứu, tổng hợp và tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn.

Thị trường được chia thành các phân đoạn sau dựa trên địa lý:

  • Châu Mỹ
  • APAC
Previous
Next Post »