Việc giám sát hải quan bằng camera tại các cửa khẩu sân bay quốc tế

Để hướng dẫn công tác giám sát hải quan bằng camera đối với hành lý, hàng hóa của hành khách, của tổ lái và nhân viên làm việc trên tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, chuyển cảng; tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng, Tồng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1571/QĐ-TCHQ ngày 17/5 quy định về việc giám sát hải quan bằng camera tại các cửa khẩu sân bay quốc tế.
Việc giám sát hải quan bằng camera tại các cửa khẩu sân bay quốc tế

Theo đó, tại khu vực sân đỗ tàu bay, việc giám sát hải quan  bằng camera được thực hiện trong khu vực sân đỗ tàu bay, tầng lửng, các ống lồng đưa người từ khu vực sân đỗ vào Nhà ga hành khách và ngược lại, các khu vực chia hành lý xuất khẩu, khu vực sảnh nhận hành lý chuyển từ máy bay đến Hệ thống máy soi hành lý, khu vực cổng ra, vào sân đỗ, các tuyến vận chuyển hàng hóa, hành lý.

Tại khu vực làm thủ tục cho hành khách xuất cảnh, việc giám sát hải quan bằng camera được thực hiện tại khu vực làm thủ tục hàng không (check in), khu vực kiểm tra hành lý ký gửi, khu vực kiểm tra hành lý xách tay, khu vực cách ly.

Tại khu vực làm thủ tục cho hành khách nhập cảnh, việc giám sát hải quan bằng camera được thực hiện tại khu vực chờ làm thủ tục nhập cảnh, khu vực nhận hành lý ký gửi, khu vực làm thủ tục và kiểm tra hành lý xách tay, khu vực kiểm tra hành lý bằng máy soi.

Tại khu vực tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa, giám sát hải quan bằng camera toàn bộ khu vực tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa.

Tại khu vực kho hàng, việc giám sát hải quan bằng camera được thực hiện tại tuyến vận chuyển hàng hóa từ tàu bay đến khu vực kho hàng và ngược lại, khu vực sân, cửa kho, cổng kho, xung quanh kho và trong kho hàng.

Việc giám sát bằng hệ thống camera sẽ giúp các cơ quan quản lý giám sát được toàn cảnh và theo dõi liên tục được hàng hóa, hành lý vận chuyển, người qua lại, tàu bay đỗ, các trang thiết bị và phương tiện vận chuyển khác trong khu vực giám sát.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế các Quyết định hướng dẫn việc giám sát hải quan bằng camera tại khu vực của khẩu sân bay quốc tế do Cục Hải quan các tỉnh thành phố đã ban hành./.
Previous
Next Post »