Trả lời kiến nghị của cử tri về vấn đề Hải quan

Tổng cục Hải quan đã có công văn trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An và cử tri TP. Hải Phòng về một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Hải quan.
Trả lời kiến nghị của cử tri về vấn đề Hải quan
Đội Kiểm soát Hải quan Quảng Bình tuần tra trên biển. Ảnh: M.Hùng.
Cần điều chỉnh cơ chế hỗ trợ cho các lực lượng chống buộn lậu

Cử tri tỉnh Nghệ An đề nghị: “Cần có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng chống buộn lậu, hàng giả và gian lận thương mại để mua sắm trang thiết bị, phương tiện, đặc biệt là công cụ thử nghiệm nhằm phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng độc hại”.

Trả lời về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết, thực tế công tác chống buộn lậu hiện nay gặp rất nhiều khó khăn và hạn chế, các đối tượng buộn lậu ngày càng tinh vi, luôn thay đổi phương thức và thủ đoạn, sử dụng các phương tiện hiện đại, lợi dụng công nghệ thông tin, sự thông thoáng trong chính sách… Các loại hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, độc hại tràn ngập thị trường trong nước, ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế và đời sống của người tiêu dùng.

Nguyên nhân của những tồn tại này rất nhiều, trong đó có nguyên nhân về điều kiện kinh phí, trang bị của các lực lượng chức năng còn hạn chế, thiếu thốn, chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Năm 2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 59/2008/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Năm 2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 51/2010/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 59/2008/TT-BTC.

Theo đó, nguồn thu từ tiền bán hàng hóa, tang vật, phương tiện bị tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính sẽ được trích một phần phục vụ cho việc đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện hoạt động của lực lượng chức năng. Với những quy định này, các lực lượng chức năng đã được hỗ trợ tích cực cả về vật chất và tinh thần, từng bước bổ sung, hoàn thiện hệ thống các trang thiết bị phục vụ công tác, tăng khả năng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kịp thời động viên, khích lệ tinh thần của các lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, ngày 20-1-2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 173/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính và Thông tư 153/2013/TT-BTC quy định về thủ tục, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ NSNN đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

Tại điểm e Khoản 2 Điều 11 Thông tư 173/2013/TT-BTC và điểm c Khoản 2 Điều 11 Thông tư 153/2013/TT-BTC đã bãi bỏ quy định về sử dụng tiền bán hàng hóa, tang vật, phương tiện bị tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính được quy định tại Thông tư 59/2008/TT-BTC và Thông tư 51/2010/TT-BTC.

Theo đó, việc sử dụng một phần tiền đã thu, nộp còn lại để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện hoạt động và khen thưởng cho những tổ chức cá nhân tham gia phát hiện, bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả sẽ không được thực hiện từ ngày 5-1-2014.

Thực tế hiện nay, những trang thiết bị của các lực lượng chức năng (trong đó có ngành Hải quan) để phục vụ công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả còn thiếu, lạc hậu cả về số lượng và chất lượng. Nguồn kinh phí hàng năm phân bổ cho ngành, các lực lượng để phục vụ việc mua sắm trang bị rất hạn chế, chỉ đủ duy trì cho các hoạt động thường xuyên, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế của công việc, trong khi nhu cầu trang bị của các đơn vị là rất lớn.

Việc bãi bỏ quy định hỗ trợ về kinh phí theo tại Thông tư 59/2008/TT-BTC và Thông tư 51/2010/TT-BTC có tác động nhất định đến việc động viên, khích lệ được tinh thần của các lực lượng chức năng tham gia hoạt động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Những kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An đã phản ánh được thực trạng chung hiện nay của các địa phương về trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác. Do đó, cần phải nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung để nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng chống buôn lậu trong hình hình mới.

Trích lại một nguồn thu NSNN để tái đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông

Cử tri TP. Hải Phòng có ý kiến “đề nghị sớm trình Quốc hội xem xét, sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước, trong đó quy định cho các tỉnh, thành phố có nguồn thu lớn từ XNK qua cảng biển như Hải Phòng được trích lại một tỷ lệ từ 5 đến 10% nguồn thu để tái đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông phục vụ hoạt động vận chuyển hàng hóa XNK”.

Trả lời nội dung này, Tổng cục Hải quan cho biết: Nguồn thu, chi ngân sách trung ương, ngân sách địa phương được quy định tại Điều 30,31,32,33 của Luật Ngân sách nhà nước. Theo đó, Ngân sách trung ương giữ vai trò chủ đạo, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chiến lược quan trọng của quốc gia và hỗ trợ những địa phương chưa cân đối được thu, chi ngân sách.

Bên cạnh đó, ngân sách trung ương đảm nhiệm những nhiệm vụ chi mang tính vĩ mô, tầm chiến lược quốc gia như quốc phòng, an ninh, ngoại giao, điều tiết kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội.

Thu thuế từ hàng hóa XNK thuộc nguồn thu ngân sách trung ương được thực hiện trên 40 tỉnh, thành phố. Việc đề nghị trích lại để tái đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông phục vụ hoạt động vận chuyển hàng hóa XNK cần phải đánh giá quy mô, kế hoạch phát triển đơn vị trọng điểm trong tam giác kinh tế tại khu vực Đồng bằng sông Hồng để có cơ chế cụ thể.


NTC
Previous
Next Post »