Kết nối các phương thức vận tải tuyến Hải Phòng - Lào Cai

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa phê duyệt đề án “Kết hợp hài hòa các phương thức vận tải từ Hải Phòng - Lào Cai”.

Bài viết liên quan : vận chuyển hàng hóa đi campuchia
Kết nối các phương thức vận tải tuyến Hải Phòng - Lào Cai

Quan điểm của đề án nhằm kết hợp hài hòa các phương thức vận chuyển hàng hóa đường bộ từ Hải Phòng - Lào Cai nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng phương thức vận tải, giảm thị phần vận chuyển đường bộ có cự ly vận chuyển trên 300 km. Đề án cũng nhằm tăng cường sự kết nối giữa các phương thức vận tải lớn như các cảng biển, ga đường sắt, cảng cạn và các trung tâm sản xuất lớn.

Mục tiêu của đề án là đến năm 2015, tổng khối lượng hàng hóa trên tuyến hành lang từ Hải Phòng - Lào Cai đạt khoảng 97 triệu tấn, trong đó thị phần vận tải đường thủy chiếm đến 54% còn đường bộ chiếm 40,5%, còn lại là đường sắt.

Đến năm 2020, tổng khối lượng vận chuyển  hàng hóa trên hành lang là 126 triệu tấn, trong đó đường thủy sẽ ngang với đường bộ, chiếm đến 49,86% còn đường bộ là 45,4%. Riêng đối với vận chuyển  hàng hóa đường sắt, sẽ chú trọng đến việc thiết kế các tuyến chạy suốt từ Hải Phòng đến Lào Cai để đến năm 2015, thị phần của đoàn tàu chạy suốt, không cắt móc này sẽ là 1,39 triệu tấn (chiếm hơn 47% ) và đến năm 2020 là 1,85 triệu tấn (hơn 46%).

Đối với vận tải container bằng đường sắt chạy suốt từ Hải Phòng đến Lào Cai cũng sẽ tăng từ 36.500 TEU (2015) lên 73 nghìn TEU vào năm 2020 (chiếm 27,1%).

Theo giao thông vận tải
Previous
Next Post »