Hướng dẫn xác định lượng hàng hóa theo chứng thư giám định

Tổng cục Hải quan vừa có công văn tháo gỡ khó khăn cho Cục Hải quan An Giang trong việc xác định lượng hàng hóa theo chứng thư giám định và ghi thông tin phương tiện vận chuyển hàng hóa từ nội địa đến khu vực cửa khẩu biên giới.
Hướng dẫn xác định lượng hàng hóa theo chứng thư giám định

Công chức Chi cục HQCK Tịnh Biên- Cục Hải quan An Giang làm thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: Đăng Nguyên.
Theo đó, trường hợp thương nhân giám định thực hiện việc giám định để xác định lượng hàng hóa tại cửa khẩu xuất khẩu hàng thì cơ quan Hải quan căn cứ vào kết quả giám định của thương nhân giám định về lượng hàng để thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 196/2012/TT-BTC và Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Đối với đề nghị của DN thực hiện giám định tại địa điểm xếp hàng của DN để xác định lượng hàng hóa, Tổng cục Hải quan hướng dẫn: Cơ quan Hải quan chỉ xem xét đồng ý với kết quả giám định của thương nhân giám định về lượng hàng hóa tại địa điểm xếp hàng của DN khi đảm bảo yêu cầu về giám sát hải quan đối với hàng hóa. Việc giám sát của cơ quan Hải quan thực hiện bằng phương pháp trực tiếp của công chức hải quan hoặc bằng phương tiện kỹ thuật, kể từ khi cơ quan giám định tiến hành các biện pháp để xác định lượng hàng hóa cho đến khi hàng hóa vận chuyển đến cửa khẩu XK.

Về việc ghi thông tin phương tiện vận tải dùng để vận chuyển hàng hóa từ nội địa đến khu vực cửa khẩu biên giới, Tổng cục Hải quan đồng ý giao cho DN tự kê khai và chịu trách nhiệm về nội dung kê khai phương tiện dùng để vận chuyển hàng hóa từ nội địa đến khu vực cửa khẩu đối với các trường hợp hàng hóa XK sau khi đã lưu giữ tại khu vực cửa khẩu nhiều ngày.
Previous
Next Post »